Terminarz rekrutacji

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.25.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2018/2019

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01 do 16 marca 2018r. od 13 do 20 kwietnia 2018r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym od 19 do 23 marca 2018r. od 23 do 27 kwietnia 2018r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26 marca 2018r., godzina 9-ta 30 kwietnia 2018r., godzina 9-ta
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 26 marca od godz. 10-tej do 05 kwietnia 2018r. od 30 kwietnia od godz. 10-tej do 11 maja 2018r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 06 kwietnia 2018r., godz. 9-ta 14 maja 2018r.,
godz. 9-ta

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).