Plan pracy i statut szkoły

Plan pracy szkoły

Adobe Reader DocumentPlan pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017

Wyciąg ze statutu

Cały Statut szkoły dostępny jest w bibliotece i u dyrektora szkoły w godzinach ich urzędowania.

 

Adobe Reader Document Wewnątrzszkolny system oceniania (2015)
Adobe Reader Document Aneks do statutu (2016)