Pracownicy szkoły

Dyrektor szkoły
Anna Suchecka-Wójcik

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany


Wicedyrektor szkoły
Małgorzata Owca

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany


 

Grono pedagogiczne (rok szkolny 2017/2018):

  • Suchecka-Wójcik Anna – nauczyciel języka polskiego, dyrektor szkoły
  • Lorent-Szeja Julia – nauczyciel języka polskiego
  • Stanowska Joanna – nauczyciel języka polskiego
  • Jabłońska Katarzyna – nauczyciel matematyki
  • Jakubczak Danuta – nauczyciel historii, WOS, WDŻ
  • Garczorz Sławomir – nauczyciel języka angielskiego
  • Witek Sonia – nauczyciel języka niemieckiego
  • Mega Maria – nauczyciel biologii, bibliotekarz
  • Szczęsny Teresa – nauczyciel plastyki, zaj. artystycznych, zaj. technicznych., bibliotekarz
  • Szymczak Marzena – nauczyciel chemii, edukacji dla bezpieczeństwa
  • Felka-Krufczyk Izabela – kierownik świetlicy
  • Gryglewska Dorota – nauczyciel wspomagający i wychowawca świetlicy
  • Koźlik Kamil – nauczyciel wychowania fizycznego
  • Klinner-Hadelka Stella – nauczyciel wychowania fizycznego
  • Beata Borkowicz – nauczyciel religii
  • Borys Beata – nauczyciel religii
  • Budzeń-Gwóźdż Grażyna – nauczyciel fizyki
  • Chlasta –Obłąk Dagmara – nauczyciel muzyki
  • Heba Agnieszka – nauczyciel informatyki
  • Karpiel Maria – nauczyciel języka angielskiego
  • Ledwoń Katarzyna – nauczyciel wczesnoszkolny
  • Lewicki Piotr – nauczyciel wychowania fizycznego
  • Piwoń Marcin – nauczyciel matematyki
  • Szadkowska-Sikora Klaudia –  nauczyciel wspomagający
  • Wiecha-Iwanicka Anna – nauczyciel geografii i przyrody
  • Nowak Karina – pedagog szkolny
  • Mazur Karolina – psycholog szkolny

 

Pracownicy administracji i obsługi:

 • Nastula Mariola –  sekretarz szkoły
 • Nagel Beata – sekretarka
 • Büttner Janina – woźna
 • Podymski Dariusz – rzemieślnik
 • Gralikowski Robert – wsparcie techniczne z zakresu IT