Pracownicy szkoły

Dyrektor szkoły
mgr Anna Suchecka-Wójcik

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

 


Wicedyrektor szkoły
mgr Małgorzata Owca

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

 


Grono pedagogiczne (rok szkolny 2016/2017):

 • mgr Suchecka-Wójcik Anna – nauczyciel języka polskiego, dyrektor szkoły
 • mgr Lorent-Szeja Julia – nauczyciel języka polskiego
 • mgr Stanowska Joanna – nauczyciel języka polskiego
 • mgr inż. Jabłońska Katarzyna – nauczyciel matematyki
 • mgr Nowak Agnieszka – nauczyciel matematyki
 • mgr Jakubczak Danuta – nauczyciel historii, WOS, WDŻ
 • mgr Garczorz Sławomir – nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Witek Sonia – nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Halina Gierot – nauczyciel geografii
 • mgr inż. Mega Maria – nauczyciel biologii, bibliotekarz
 • mgr Szczęsny Teresa – nauczyciel plastyki, zaj. artystycznych, zaj. technicznych., bibliotekarz
 • mgr Niegowska Paulina – nauczyciel fizyki i informatyki
 • mgr Szymczak Marzena – nauczyciel chemii, edukacji dla bezpieczeństwa
 • mgr Felka-Krufczyk Izabela – wychowawca świetlicy szkolnej
 • mgr Stanek Bożena – nauczyciel muzyki
 • mgr Gryglewska Dorota – nauczyciel wychowania fizycznego
 • lic. Koźlik Kamil – nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Klinner-Hadelka Stella – nauczyciel wychowania fizycznego
 • ksiądz Kaczmarczyk Paweł – nauczyciel religii

 

 • mgr Nowak Karina – pedagog szkolny
 • mgr Mazur Karolina – psycholog szkolny

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Nastula Mariola –  sekretarz szkoły
Nagel Beata – sekretarka
Büttner Janina – woźna
Podymski Dariusz – rzemieślnik
Gralikowski Robert – wsparcie techniczne z zakresu IT