Oferta edukacyjna

 

Przesłanie szkoły: Wiedzieć, co się wie, i wiedzieć, czego się nie wie – oto prawdziwa mądrość. (Konfucjusz)

 

W roku szkolnym 2016/17 proponujemy utworzenie klas pierwszych o profilach:

 • „Filmowi z piątki” – profil filmowy pogłębiający wiedzę o filmie i obcujący ze sztuką filmową
 • „Młodzi odkrywcy” – z zajęciami Interbloku – doświadczenia i eksperymenty matematyczno- przyrodnicze
 • „Młodzi kulturoznawcy” – profil artystyczny z zajęciami teatralnymi, plastycznymi, rękodzielniczymi, regionalnymi
 • „Mistrzowie sportu” – z zajęciami piłki nożnej i innych dyscyplin dla dziewcząt i chłopców

 

Nasi uczniowie:

 • zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pozytywnego zdania egzaminu po klasie III gimnazjum,
 • rozumieją sens zdobywanej wiedzy i mają poczucie odpowiedzialności za swoje czyny,
 • są przygotowani do korzystania z dóbr kultury i techniki oraz do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • mają świadomość, że są obywatelami regionu, Polski i Europy.

 

GIMNAZJUM 5 zapewnia uczniom:

 • warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości każdego ucznia, dobre przygotowanie do egzaminów w klasie III
 • naukę języków obcych za pomocą multimediów: j. angielskiego, j. niemieckiego,
  włoskiego
 • rozwój zainteresowań w nieodpłatnie prowadzonych kołach: j. angielskiego,
  niemieckiego, j. francuskiego, matematycznego, informatycznego, biologicznego, fotograficznego, teatralnego, polonistycznego- kulturowego, rękodzielniczego i wielu, wielu innych…
 • dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej, pracowni informatycznej
  i w multimedialnej bibliotece
 • kontakt z naturą – w pracowni biologicznej, gdzie prowadzi się hodowlę zwierząt
 • kontakt z tradycją i nowoczesnością w pracowni historycznej
 • kontakt ze sztuką w pracowni sztuki oraz podczas wyjść do galerii, muzeum, filharmonii, opery, teatru.

 

SZKOŁA REALIZUJE DZIAŁANIA EDUKACYJNE, WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE:

 • ogólnopolskie kampanie profilaktyczne-wychowawcze: „Szkoła bez przemocy”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Trzymaj formę”
 • ogólnopolskie projekty edukacyjne: „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, „Włącz się. Młodzi a media”, „Młodzi głosują”, „Samorządy mają głos”
 • imprezy zapisane w tradycji szkoły: Pasowanie na Pierwszoklasistę, Dzień Języków Obcych, Turniej Niepodległościowy, Święto Kina, Noc Filmowa, Dzień Teatru, Festiwal Lektur Szkolnych, Dzień Samorządności, komers klas trzecich i inne
 • innowacje pedagogiczne „Z Cabri łatwiej” (matematyczna), „Ślady naszych przodków cyfrowym okiem” (fotograficzna), „Nie taki diabeł straszny, jak go malują, czyli oswajamy poezję” (polonistyczna)
 • szeroka działalność szkolnego wolontariatu „Bratnia dusza”
 • organizacja miejskich konkursów: „Konkurs grafiki komputerowej”, „Sztuka cenniejsza niż złoto” „Z fizyką i chemią w kuchni – rewolucja pierwsza”
 • autorskie programy: klasy filmowej „Klub młodego filmoznawcy” prowadzący blog filmowy oraz z wiedzy o regionie „Gdzie dom twój, tam serce twoje”
 • Uczniowie są objęci opieką pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i higienistki szkolnej.

 

PONADTO SZKOŁA OFERUJE:

 • program adaptacyjny dla klas pierwszych
 • siłownię, nowoczesne boisko szkolne z nawierzchnią tartanową, wynajmowane pełnometrażowe sale gimnastyczne
 • bezpieczeństwo pobytu uczniów na terenie szkoły oraz monitoring boiska szkolnego
 • świetlicę czynną od 800 – 1600   organizującą  imprezy szkolne, prowadzącą koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze oraz oferującą śniadania i obiady w stołówce szkolnej
 • indywidualne szafki dla uczniów
 • sklepik szkolny z urozmaiconą ofertą żywieniową i możliwością zakupu podręczników
 • dziennik elektroniczny Librus
 • wycieczki klasowe, wyjazdy i imprezy integracyjne, wyjścia na basen i lodowisko, do teatru, kina, opery
 • szeroką działalność Samorządu Uczniowskiego m. in. organizującego dyskoteki szkolne, Noce Filmowe, konkursy szkolne
 • festyny środowiskowe
 • żywe lekcji historii i doświadczalne lekcje fizyki i chemii
 • zajęcia w Instytucie Pamięci Narodowej w Katowicach
 • udział w akcji „Sprzątanie świata”
 • program Młoda Filharmonia
 • warsztaty ekologiczne
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

PDF ICO Do pobrania – zgłoszenie ucznia do gimnazjum
PDF ICO Do pobrania – wniosek o przyjęcie ucznia