Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz na rok szkolny 2016/2017

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.
2 Obchody  rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września 2016 r.
3 Zebrania z rodzicami 12 września 2016 r.
4 Akcja „Sprzątania świata” 16 września 2016 r.
5. Europejski Tydzień Sportu 10-17 września 2016 r.
6. Uroczystość pasowania na ucznia 26 września 2016 r.
7. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 29 września 2016 r.
8. Europejski Dzień Języków Obcych 30 września  2016 r.
9. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2016 r.
10. Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2016 r.
11. Zebrania z rodzicami 7 listopada 2016 r.
12. Próbny Egzamin Gimnazjalny dla klas trzecich 23 – 25 listopada 2016 r.
13. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2016r.
14. Pastorałki grudzień 2016r.
15. Zimowa przerwa świąteczna od 23 do 31 grudnia 2016 r.
16. Konferencja klasyfikacyjna – klasyfikacja śródroczna 9 stycznia 2017 r.
17. Zebrania z rodzicami 11 stycznia 2017 r.
18. Koniec I okresu 13 stycznia 2017r.
19. Ferie zimowe od 16 – 29 stycznia  2017 r.
20. Początek II okresu 30. 01. 2017 r.
21. Dni otwarte szkoły. Luty/marzec 2017r.
22. Dzień Samorządności  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 21 marca 2017 r.
23. Dzień Patrona – Dzień Śląski marzec 2017 r.
24. Rekolekcje wielkopostne. Maraton przedmiotów egzaminacyjnych. kwiecień 2017 r.
25. Zebrania z rodzicami 3 kwietnia 2017 r.
26. Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017r.
27. Egzamin gimnazjalny dla klas III, dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I i II. 19, 20, 21 kwietnia 2017 r.
28. Dzień Ziemi. Wystawa hodowli amatorskich oraz minerałów kwiecień 2017 r.
29. Miesiąc kultury zdrowotnej kwiecień 2017 r.
30. Dzień Pamięci o Holocauście kwiecień 2017 r.
31. Dzień wolny od zajęć dyd. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 2 maja 2017 r.
32. Święto Konstytucji 3-go Maja 3 maja 2017 r.
33. Dni Oświaty, Książki i Prasy maj 2017 r.
34. Zebrania z rodzicami 22  maja 2017 r.
35. Dzień wolny od zajęć dyd. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 16 czerwca  2017 r.
36. Konferencja klasyfikacyjna 19 czerwca 2017 r.
37. Pożegnanie klas III, komers czerwiec 2017 r.
38. Koniec roku szkolnego. 23 czerwca 2017
39. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.