Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
2 Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września 2017 r.
3 Zebrania z rodzicami 11 września 2017 r.
4 Akcja „Sprzątania świata” 15 września 2017 r.
5. Europejski Tydzień Sportu 23-30 września 2017 r.
6. Uroczystość pasowania na ucznia klas I i IV wrzesień 2017 r.
7. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 29 września 2017 r.
8. Pobyt lektorów języka angielskiego (AISEC) 2-16 października 2017
9. Europejski Dzień Języków Obcych 5 (12) październik 2017 r.
10. Dzień Edukacji Narodowej 13 października 2017 r.
11. Dzień wolny od zajęć dyd. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 2- 3 listopada 2017 r.
12. Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2017 r.
13. Zebrania z rodzicami 13 listopada 2017 r.
14. Próbny Egzamin Gimnazjalny dla klas trzecich 5-7 grudnia 2017
15. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2017 r.
16. Pastorałki 22 grudzień 2017 r.
17. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017 – 1.01.2018 r.
18 Konferencja klasyfikacyjna – klasyfikacja śródroczna 22 stycznia 2018 r.
19. Zebrania z rodzicami 23 stycznia 2018 r.
20. Koniec I okresu 26 stycznia 2018 r.
21. Ferie zimowe 29.01-11.02.2018 r.
22. Początek II okresu 12 lutego 2018 r.
23. Dni otwarte szkoły. Luty/marzec 2018 r.
24. Dzień Samorządności 21 marca 2018 r.
25. Rekolekcje wielkopostne. marzec 2018 r.
26. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04.2018 r.
27. Zebrania z rodzicami 9 kwietnia 2018 r.
28. Egzamin gimnazjalny dla klas III, dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas II Gim. i SP 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.
29. Dzień Ziemi. Wystawa hodowli amatorskich oraz minerałów kwiecień 2018 r.
30. Miesiąc kultury zdrowotnej kwiecień 2018 r.
31. Dzień Pamięci o Holocauście kwiecień 2018 r.
32. Dni wolne od zajęć dyd. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 30.04, 2 i 4 maja 2018 r.
33. Święto Konstytucji 3-go Maja 3 maja 2018 r.
34. Dni Oświaty, Książki i Prasy maj 2018 r.
35. Zebrania z rodzicami 21 maja 2018 r.
36. Dzień Dziecka 1 czerwca 2018 r.
37. Dzień Sportu Czerwiec 2018
38. Konferencja klasyfikacyjna 18 czerwca 2018 r.
39. Pożegnanie klas III, komers czerwiec 2018 r.
40. Koniec roku szkolnego. 22 czerwca 2018 r.
41. Ferie letnie 23.06.2018 – 31.08.2018