Harmonogram zebrań i konsultacji

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2016/17

Lp. Data Uwagi
1 12. 09. 2016 r. – przedstawienie organizacji roku szkolnego

– wybory Klasowych Rad Rodziców, wydatki w roku szk. 2015/2016, stan konta Komitetu Rodzicielskiego

– zapoznanie z WSO, Statutem, wymaganiami edukacyjnymi

– przedstawienie zmian w prawie oświatowym

– wnioski z podsumowania pracy szkoły w roku szk. 2015/2016

– sprawy bieżące: ubezpieczenie, dziennik elektroniczny,, zaopatrzenie w podręczniki, obowiązujący strój szkolny, harmonogram zebrań z rodzicami, terminy konferencji klasyfikacyjnych, obowiązki uczniów i rodziców

2 7. 11. 2016 r. – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– sprawy bieżące: informacje o działalności dydaktycznej

i wychowawczej szkoły

3 11. 01. 2017 r. – informacje o wynikach klasyfikacji za I okres

– analiza realizacji obowiązku szkolnego

– sprawy bieżące

4 3. 04. 2017 r. – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– osiągnięcia uczniów w konkursach

– zapoznanie rodziców klas III z procedurami organizowania

egzaminu gimnazjalnego

– sprawy bieżące

5 22. 05. 2017 r. – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– informacja dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami

niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec roku szk.

– informacje dla klas III o elektronicznym naborze do szkół

ponadgimnazjalnych

 

Klasa Wychowawca Sala
1a Maria Mega 14
1b Sonia Witek 15
2a Danuta Jakubczak 13
2b Teresa Szczęsny 9
3a Julia Lorent-Szeja 11
3b Joanna Stanowska 18

 

UWAGA:

  • terminy zebrań mogą ulec nieznacznym zmianom, ostateczny termin zebrania jest zawsze przekazywany przez wychowawców klas,
  • rodzice mają możliwość przeprowadzania rozmów indywidualnie z nauczycielami  w terminach określonych w „Harmonogramie konsultacji dla rodziców”
HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA RODZICÓW w I okresie roku szkolnego 2015/16
Lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Dzień Godzina
1 Felka-Krufczyk Izabela świetlica Cały tydzień w godzinach pracy
2 Garczorz Sławomir j. angielski Środa 12.45-13.30
3 Gierot Halina geografia poniedziałek 13.40-14.25
4 Gryglewska Dorota wych. fiz. Środa 13.40-14.25
5 Grytner Anna j. angielski poniedziałek 13.10- 13. 40
6 Jabłońska Katarzyna matematyka piątek 9.50- 10. 35
7 Ks. Kaczmarczyk Paweł religia Czwartek 12.45-13.30
8 Kolasiński Czesław matematyka piątek 8.00- 8. 45
9 Koźlik Kamil wych. fiz. Środa 13.40-14.25
10 Lorent-Szeja Julia j. polski poniedziałek 13.40-14.25
11 Mega Maria biologia poniedziałek 14.30-15.15
12 Niedźwiedzka Justyna psycholog Poniedziałek i czwartek 8.00- 15. 30

8.00- 12. 30

13 Niegowska Paulina fizyka Wtorek 10. 45- 11.30
14 Owca Małgorzata pedagog Cały tydzień w godzinach pracy
15 Stanowska Joanna j. polski poniedziałek 9.50- 10. 35
16 Stanek Bożena Muzyka środa 9.50- 10. 10
17 Suchecka-Wójcik Anna j. polski poniedziałek 9.50- 10. 35
18 Szczęsny Teresa plastyka poniedziałek 13.40-14.25
19 Szymczak Marzena chemia czwartek 9.50- 10. 35
20 Witek Sonia j. niemiecki poniedziałek 12.45-13.30
21 Ziętal Joanna Historia i wos czwartek 10. 45- 11.30

Uwaga: w czasie zebrań z rodzicami obecni są wszyscy nauczyciele.