Harmonogram zebrań i konsultacji

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2017/18

Lp. Data Uwagi
1 11. 09. 2017 r.
 • przedstawienie organizacji roku szkolnego
 • wybory Klasowych Rad Rodziców,
 • zapoznanie z WSO, Statutem, wymaganiami edukacyjnymi
 • przedstawienie zmian w prawie oświatowym
 • wnioski z podsumowania pracy szkoły w roku szk. 2016/2017
 • sprawy bieżące: ubezpieczenie, dziennik elektroniczny,, zaopatrzenie w podręczniki, obowiązujący strój szkolny, harmonogram zebrań z rodzicami, terminy konferencji klasyfikacyjnych, obowiązki uczniów i rodziców
2 13. 11. 2017 r.
 • informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce
 • sprawy bieżące: informacje o działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły
3 23. 01. 2018 r.
 • informacje o wynikach klasyfikacji za I okres
 • analiza realizacji obowiązku szkolnego
 • sprawy bieżące
4 9. 04. 2018 r.
 • informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce
 • osiągnięcia uczniów w konkursach
 • zapoznanie rodziców klas III z procedurami organizowania egzaminu gimnazjalnego
 • sprawy bieżące
5 21. 05. 2018 r.
 • informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce
 • informacja dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec roku szk.
 • informacje dla klas III o elektronicznym naborze do szkół ponadgimnazjalnych

UWAGA:

 • terminy zebrań mogą ulec nieznacznym zmianom, ostateczny termin zebrania jest zawsze przekazywany przez wychowawców klas,
 • rodzice mają możliwość przeprowadzania rozmów indywidualnie z nauczycielami w terminach określonych w „Harmonogramie konsultacji dla rodziców”

 

Klasa Wychowawca Sala
1a Katarzyna Ledwoń 6
4a Maria Mega 14
4b Katarzyna Jabłońska 7
7a Marzena Szymczak 10
7b Julia Lorent-Szeja 11
7c Anna Wiecha-Iwanicka 20
2a Sonia Witek 15
3a Danuta Jakubczak 13
3b Teresa Szczęsny 9