Projekt „Szkoła Tolerancji” (2018)

projekt_szkola_tolerancji_2018_1projekt_szkola_tolerancji_2018_2projekt_szkola_tolerancji_2018_3projekt_szkola_tolerancji_2018_4projekt_szkola_tolerancji_2018_5projekt_szkola_tolerancji_2018_6projekt_szkola_tolerancji_2018_7projekt_szkola_tolerancji_2018_8projekt_szkola_tolerancji_2018_9projekt_szkola_tolerancji_2018_10projekt_szkola_tolerancji_2018_11projekt_szkola_tolerancji_2018_12projekt_szkola_tolerancji_2018_13projekt_szkola_tolerancji_2018_14

Uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz trzeciej gimnazjum uczestniczyli w realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Tolerancji”, którego celem było promowanie postaw otwartości, tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji i uczenie rozmowy na trudne tematy. Koordynatorem programu była pani Marzena Szymczak, a wspomagała ją pani Joanna Stanowska.
Uczniowie w trakcie realizacji projektu prowadzili debaty oksfordzkie na temat „Polacy są patriotami“. Uczyli się jak rozmawiać o tolerancji i dla tolerancji, czyli jak rozmawiać w sposób akceptujący, otwarty, afirmujący różnorodność, szanując przy tym poglądy drugiego człowieka. Zastanawiali się nad pojęciem patriotyzmu w dzisiejszych czasach. Podczas realizacji projektu rozmawiali, czym jest tolerancja, jakie są jej rodzaje, czy będąc osobą tolerancyjną, należy tolerować nietolerancję? Dużo uwagi poświęcano omówieniu stereotypów i uprzedzeń. Uczniowie oglądali filmy, reklamy społeczne, plakaty, zapoznawali się z prasą i prezentacjami podejmującymi kwestie tolerancji.
Realizacja projektu „Szkoła Tolerancji” uwrażliwiła uczniów na problemy globalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.