„Samorządy mają głos” – wybory 2017

wybory_do_SU_2017_1wybory_do_SU_2017_2wybory_do_SU_2017_3wybory_do_SU_2017_4wybory_do_SU_2017_5wybory_do_SU_2017_6wybory_do_SU_2017_7wybory_do_SU_2017_8wybory_do_SU_2017_9wybory_do_SU_2017_10wybory_do_SU_2017_11wybory_do_SU_2017_12wybory_do_SU_2017_13wybory_do_SU_2017_14wybory_do_SU_2017_15wybory_do_SU_2017_16wybory_do_SU_2017_17wybory_do_SU_2017_18wybory_do_SU_2017_19wybory_do_SU_2017_20wybory_do_SU_2017_21wybory_do_SU_2017_22

W dniu 29 września 2017 roku nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Samorządy mają głos” organizowanej przez centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Jej celem jest uczenie postaw obywatelskich poprzez udział w wyborach samorządu szkoły z zachowaniem zasad prawa wyborczego. W tym roku szkolnym do wyborów przystąpiły oprócz klas gimnazjalnych siódme klasy Szkoły Podstawowej nr 39. W drugiej połowie września poszczególne klasy wybierały swoich kandydatów do samorządu, a następnie zrobiły plakat przedstawiający ich program wyborczy. Kampania wyborcza była krótka, gdyż wielu kandydatów w nowych realiach przekształconej szkoły nie było pewnych swoich decyzji.
W piątek 29 września przeprowadziliśmy wybory do samorządu uczniowskiego. Nasza grupa projektowa przygotowała salę historyczną do wyborów, zapewniając uczniom przeprowadzenie ich zgodnie z ordynacją wyborczą. Wszyscy uczniowie obecni tego dnia przychodzili do sali wyborczej i oddawali swoje głosy. Po głosowaniu przeliczyliśmy je, sporządziliśmy protokół i ogłosiliśmy wyniki na terenie szkoły. Okazało się, że wygrała osoba, która przeprowadziła krótką, ale skuteczną kampanię wyborczą na terenie szkoły.

Grupa projektowa w składzie Ewelina Botor i Wiktoria Uliwiak oraz uczennice klasy 3A Agnieszka Radecka i Zosia Mańka pracowała pod opieką pani Danuty Jakubczak. Serdecznie dziękujemy za udział i sprawny przebieg wyborów!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.